Allmänna affärsvillkor

Silhouette International Schmied AG

Träder i kraft 11 april 2023

Följande allmänna affärsvillkor (”villkor”) utgör villkor som överenskommits mellan Silhouette International Schmied AG på Ellbognerstraße 24, 4020 Linz, Österrike, registrerat i handelsregistret under FN 78436 y, och kunder som vill beställa och köpa produkter (”kund”, ”du”, ”din”) via webbutiken som finns på www.silhouette.com (”webbutik”). Villkoren innehåller allmän juridisk information om dina rättigheter och skyldigheter och anger de villkor som gäller för köpen som kunderna gör och leveranserna av de beställda produkterna i Sverige.

1. Tillämpningsområde

1.1 Ägaren till webbutiken är Silhouette International Schmied AG (”Silhouette” eller ”vi”).

1.2 Försäljningen och leveransen av varor via webbutiken ska uteslutande genomföras inom ramen för dessa villkor. Vi ber dig läsa igenom dessa villkor noggrant innan du gör en beställning via webbutiken. Du har möjlighet att granska dessa villkor innan du slutför en beställning och kan spara eller skriva ut dem vid ett senare tillfälle. För att kunna göra en beställning måste du uttryckligen godkänna villkoren genom att kryssa i rutan som tillhandahålls för detta ändamål. Villkoren gäller alltid i aktuell version på en specifik beställning och visas för kunden i aktuell version under beställningsprocessen. Ändringar i villkoren påverkar inte en beställning du redan gjort. Du kan när som helst läsa den aktuella versionen av villkoren på vår webbplats under Villkor.

1.3 Alla beställningar du genomför via webbutiken levereras uteslutande till adresser inom Sverige.

1.4 Dessa villkor gäller inte för vårt Click & collect-program via vilket kunderna kan välja att beställa produkter som levereras till en valfri optiker och kan köpas på plats hos optikern.

2. Beställning, beställningsgodkännande, leverans

2.1 När du har angett dina personuppgifter i beställningsformuläret, valt betalningsmetod, angett betalningsinformationen, slutfört beställningen genom att klicka på knappen ”Bekräfta beställning” och godkänt villkoren, får du omedelbart en bindande beställningsbekräftelse från oss med en sammanställning av dina beställningsuppgifter via e-post där även dessa villkor finns bifogade. Efter avsändningen av varorna skickar Silhouette en leveransbekräftelse till dig via e-post.

2.2 Produktportföljen i webbutiken presenterar en allmän översikt över de produkter vi erbjuder. Om en produkt är slut i lager eller på annat sätt inte är tillgänglig informeras du om detta innan du genomför din beställning. Om en produkt du valt mot all förmodan inte skulle vara tillgänglig efter att du har lagt din beställning kommer vi att informera dig snarast möjligt via e-post och erbjuda dig att antingen välja en annan produkt eller att få det betalade beloppet återbetalt.

2.3 Beställningen blir bindande för dig så snart du har tagit emot vår beställningsbekräftelse. Efter vår bekräftelse får beställningen inte ändras eller annulleras om inte annat föreskrivs i dessa villkor eller i tillämplig lagstiftning. Kunderna kan ändra sina inmatningar när som helst innan de klickar på knappen ”Bekräfta beställning” genom att använda korrigeringshjälpen som tillhandahålls och förklaras under beställningsprocessen.

2.4 Under Logga in/registrera dig kan du välja alternativet ”Skapa ett användarkonto” och skapa ett kundkonto för att spara dina kontouppgifter och på så sätt förenkla framtida köp.

2.5 I kundkontot kan du även visa viss information, i synnerhet information om dina beställningar. Om du har skapat ett kundkonto kan du få åtkomst till det när som helst genom att ange din e-postadress och ditt personliga lösenord. Det är dock inte ett krav att registrera sig. Genom att välja alternativet ”Jag vill fortsätta som gäst” kan du köpa de önskade produkterna utan att först skapa ett kundkonto.

3. Betalning

3.1 Betalningsprocessen inleds när du väljer önskad betalningsmetod. För närvarande har du möjlighet att betala via PayPal eller kreditkort. Vi förbehåller oss även rätten att ibland eller permanent neka vissa betalningsmetoder och hänvisa dig till andra (vanliga) betalningsmetoder. Betalningsprocessen inleds i samma stund som du lägger beställningen genom att klicka på knappen ”Bekräfta beställning”.

3.2 När du väljer PayPal som betalningsmetod omdirigeras du till webbplatsen för internetbetalningsleverantören PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (”PayPal”). Du kan ange din betalningsinformation direkt och bekräfta att du vill slutföra transaktionen. I och med EU:s andra betaltjänstdirektiv (Second Payment Services Directive (PSD2)) trädde nya säkerhetskrav för mottagande av kortbetalningar via internet i kraft den 14 september 2019. Med tvåfaktorsautentisering behöver du ange två olika uppgifter (t.ex. PIN, TAN, biometriska kännetecken som fingeravtryck) för att autentiseras elektroniskt. Från och med 1 januari 2021 är tvåfaktorsautentisering obligatorisk för alla köp på internet med kreditkort och betalningstjänster. Observera att du behöver ett PayPal-konto för att använda den här tjänsten och att vi inte kan påverka hur dina betalningsuppgifter samlas in, används och behandlas. Debiteringen sker när beställningen har slutförts. Läs även PayPals villkor och integritetspolicy på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US.

3.3 När du väljer kreditkort som betalningsmetod ber vi dig att ange dina kreditkortsuppgifter. Uppgifterna kontrolleras för att säkerställa att du är den rättmätige kortinnehavaren. Sedan ber vi ditt kreditkortsföretag att initiera betalningstransaktionen. Kreditkortsföretaget genomför betalningstransaktionen automatiskt via en tvåfaktorsautentisering och kortet debiteras.

4. Ångerrätt

4.1 Du har rätt att ångra köpet av de beställda varorna efter eget gottfinnande och utan att uppge några skäl. Ångerperioden går ut efter trettio (30) dagar från det datum som du, eller en tredje part som angivits av dig (dock ej transportören), tar varorna i fysisk besittning. Om du vill utnyttja ångerrätten skickar du en uttrycklig och otvetydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) till kontaktadressen som anges under punkt 11, eller så använder du den tillhandahållna ångerblanketten. För att utöva din rätt räcker det att du skickar en sådan förklaring innan ångerperioden har gått ut.

4.2 Om du ångrar en överenskommen beställning återbetalar vi alla betalningar som vi tagit emot från dig, senast inom fjorton (14) dagar från det att vi tagit emot ditt ångermeddelande, med samma betalningsmetod som du ursprungligen använt (om inte annat överenskommits). Silhouette bekostar returen av varorna. Utövandet av ångerrätten medför inga kostnader eller avgifter för dig. Använd returformuläret som medföljde beställningen för retur av artiklar och skicka varorna till Versandservice (PVS), Schleißheimer Str. 93a, D-85748 Garching bei München, Tyskland. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har återfått varorna eller tills du har visat att varorna sänts tillbaka. Varorna måste returneras utan onödigt dröjsmål, under inga omständigheter senare än trettio (30) dagar efter att du har skickat din ångerförklaring. För att utöva din rättighet räcker det att du returnerar varorna innan perioden på trettio (30) dagar har gått ut.

4.3 Du får självklart titta på och undersöka varorna. Tänk då på att hantera varorna varsamt och endast så mycket som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Du ska undvika att skada varorna (utöver vad som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och korrekta funktion) och returnera dem i deras originalförpackning tillsammans med alla tillbehör (med skyddsemballage om nödvändigt). Om du har skadat eller smutsat ned varorna eller inte behållit tillbehören eller originalförpackningen, begränsar det på intet sätt din ångerrätt. I sådana fall ska du använda en lämplig förpackning för att se till att varorna skyddas på lämpligt sätt mot transportskador. Om du har hanterat varorna utöver vad som är tillåtet eller om någon del av varorna saknas eller är skadad är du ansvarig för varornas minskade värde, och vi förbehåller oss rätten att göra avdrag för denna värdeminskning när vi gör återbetalningen.

5. Priser och fraktkostnader

Priserna som visas i webbutiken när du lägger en beställning är inklusive lagstadgad moms och andra tillämpliga skatter. Leveransen är fraktfri oavsett beställningens värde och din leveransadress i Sverige. Priserna anges i euro. Silhouette förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst för framtida köp av samma produkter utan att meddela dig i förväg.

6. Leverans

6.1 Vi levererar varor som beställs via vår webbutik inom Sveriges gränser.

6.2 Om inget annat anges i artikelbeskrivningen eller under beställningsprocessen är leveranstiden cirka fem (5) arbetsdagar. Den här perioden startar först när vi mottagit din beställning och bekräftat för dig att vi mottagit den.

6.3 Om vi inte kan leverera inom den överenskomna tiden kommer vi att informera dig snarast möjligt om skälet till förseningen och informera dig om den nya leveranstiden.

6.4 Om leveransen försenas utan att vi har försett dig med information enligt ovan, ber vi dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan undersöka orsaken till förseningen.

6.5 Om förseningen är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Vi ber dig att omedelbart informera oss vid en eventuell försening om det är extra viktigt för dig att du får varorna inom en viss tid. Du hittar mer information om reklamationer nedan under punkt 9.

7. Riskövertagande och transport

Risken för oavsiktlig förlust och kvalitetsförsämring av varorna ska övertas av kunden vid leverans till kunden eller till en tredje part som agerar på uppdrag av kunden.

8. Återtagandeförbehåll

Till dess att varornas pris har betalats i sin helhet ska varorna förbli Silhouettes egendom. Fram till dess och efter att varorna levererats till kunden enligt punkt 7 ovan, ska kunden i alla avseenden bära hela risken för alla varor som överlämnats till hen innan priset betalats, i synnerhet även risken för oavsiktlig förlust, oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig kvalitetsförsämring. Återförsäljning före full betalning är inte tillåten.

9. Reklamationer

9.1 Kunden har reklamationsrätt i enlighet med gällande lagstiftning. Silhouette garanterar att varorna håller den kvalitet och motsvarar den beskrivning som visas i webbutiken, har de egenskaper som du har rätt att förvänta dig med tanke på våra offentliga uttalanden (i synnerhet när det gäller marknadsföring och varumärkning) och är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används. Vid eventuella reklamationsärenden kontaktar du service.se@silhouette.com.

9.2 Silhouette ska vara ansvarigt gentemot kunden för eventuell brist på överensstämmelse som föreligger vid tiden för leveransen av varorna och som upptäcks inom tre (3) år från datumet för leveransen till kunden. Du måste framföra dina klagomål inom skälig tid efter att felet eller defekten har eller borde ha upptäckts. Om du framför klagomål inom två månader räknas det alltid som inom en rimlig tid. Om du upptäcker en defekt precis innan 3 år har gått har du ytterligare två månader på dig att framföra klagomål. En brist på överensstämmelse som upptäcks inom två (2) år efter leveransen av produkten antas ha funnits på leveransdagen om inte denna brist på överensstämmelse är oförenlig med produktens natur.

9.3 Beroende på defektens typ och allvarlighetsgrad kan kunden välja mellan reparation och utbyte av den berörda varan. Det är möjligt att häva avtalet om detta föreskrivs i lagen, i synnerhet om kundens begäran om reparation inte uppfylls inom en rimlig tidsperiod, eller om reparation eller utbyte inte är möjligt. Du kan också ha rätt att kräva skadestånd.

9.4 Även om vi gör allt för att se till att färgen, designen och stilen på varorna som visas i webbutiken överensstämmer med originalprodukterna, kan mindre variationer förekomma av tekniska skäl eller liknande. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag är Silhouette inte ansvarigt för fel i beskrivningar eller uppgifter i webbutiken eller för fel i marknadsföringsmaterial som beror på ringa försumlighet. Vi är alltid fullt ansvarsskyldiga för personskador (skador på liv, kropp eller hälsa) och för skadeståndskrav som grundar sig på produktansvarslagstiftning.

10. Uppgiftsskydd

10.1 Dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, punkt 1.3.

10.2 Närmare information om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter i enighet med tillämplig dataskyddslagstiftning hittar du i vår integritetspolicy som finns under Integritetspolicy.

11. Kommunikation

11.1 Förklaringar eller kommunikation av alla slag (inklusive klagomål och reklamationer) ska skickas till Silhouette International Schmied AG, Ellbognerstraße 24, 4020 Linz, Österrike, service.en@silhouette.com. Silhouette har även kundtjänst via telefon på+800 00003848.

11.2 Förklaringar eller aviseringar till kunder skickas till den e-postadress som kunden själv uppgett.

12. Slutbestämmelser (force majeure, tillämplig lag, behörig domstol, medling)

12.1 Force majeure. Vi är inte ansvariga för eventuell försening av, eller underlåtelse att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor som uppstår av en omständighet som inte kan tillskrivas oss med hänvisning till vårt agerande eller som inte kan tillskrivas oss i enlighet med lag, en rättsakt eller allmänt accepterade principer, inklusive men inte begränsat till något av följande: myndighetsåtgärder, krig, eldsvåda, översvämning, explosion eller civila oroligheter, strejk, fel i informationsteknik eller telekommunikationstjänster, fel av tredje part (inklusive underlåtenhet att tillhandahålla data), naturkatastrofer, pandemier och stridsåtgärder.

12.2 Tillämplig lag. Dessa villkor ska omfattas av svensk lag.

12.3 Vi strävar efter att alla kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid först att komma överens om en lösning tillsammans med dig om något går fel. Vid en eventuell tvist ber vi dig först att skicka en skriftlig förfrågan till Silhouette så att vi kan försöka att lösa tvisten. Om detta förfarande inte lyckas kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) här:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 Stockholm

http://www.arn.se

12.4 Observera att på europeisk nivå erbjuder Europeiska kommissionen en alternativ tvistlösningsplattform som du hittar på http://ec.europa.eu/odr.

12.5 Behörig domstol. För eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor kan kunden även välja mellan den behöriga domstol i den ort där hen har sin hemvist och domstolen där Silhouette är verksamt.